Chai Trắng HDPE
Chai Trắng HDPE

Chai Trắng HDPE

  • Sku.: CHAI HDPE
  • Price: Contact
  • Quantity
- Chai nhựa, chai nhựa HDPE đựng chất lỏng như: chai nhựa hdpe đựng hóa chất, chai nhựa hdpe đựng thuốc trừ sâu, phân bón, chai nhựa hdpe nông dược, chai nhựa dược phẩm, chai nhựa hdpe đựng dầu nhớt…. (Chai nhựa hdpe 250ml, 500ml, 1 lít, ….)
Share: